#358 new
Velius

[Death Knight] Tworzenie undeada DK

Reported by Velius | November 6th, 2011 @ 04:16 PM

Błąd polega na tym, że postać pojawia się w powietrzu nie wiadomo gdzie i spada w otchłań. Nie da się nic zrobić, jedynym wyjściem jest ALT+F4 a sama postać jest bezużyteczna.

No comments found

Please Sign in or create a free account to add a new ticket.

With your very own profile, you can contribute to projects, track your activity, watch tickets, receive and update tickets through your email and much more.

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile ยป

Shared Ticket Bins

People watching this ticket

Pages