#202 ✓resolved
Velius

[Quest] Attune the Bloodstone

Reported by Velius | August 12th, 2011 @ 10:38 AM | in 4.0.6a old (closed)

autocomplete; w zadaniu trzeba użyć kamień w jaskini i przed jaskinią Uwaga: kamieniom przed i w jaskini należy zamienić miejsce przeznaczenia teleportu (zewnętrzny powinien teleportować wewnątrz i na odwrót, teraz prowadzą same do siebie)

Quest ID: 26158 (A) 25684 (H)

Comments and changes to this ticket

Please Sign in or create a free account to add a new ticket.

With your very own profile, you can contribute to projects, track your activity, watch tickets, receive and update tickets through your email and much more.

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile ยป

Shared Ticket Bins

People watching this ticket

Pages