#31 new
Dx

WARRIOR: Bloodsurge

Reported by Dx | August 8th, 2011 @ 09:42 PM | in 4.0.6a old (closed)

link do talentu

Nie działa poprawnie. Aktywuje się także po samym używaniu slama, po czym nie zauważa się tych 20% dodatkowych obrażeń w czasie bufa. Zauważyłem, że aktywuje się też po zmianie stance. Jest ostro zbugowany.

Comments and changes to this ticket

Please Sign in or create a free account to add a new ticket.

With your very own profile, you can contribute to projects, track your activity, watch tickets, receive and update tickets through your email and much more.

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile ยป

Shared Ticket Bins

People watching this ticket

Pages